ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 • Έναρξη στις 8.30
 • Μοίρασμα κλήρων σε οποιονδήποτε επιθυμεί να τοποθετηθεί στη διαδικασία
 • Ανακοίνωση από τους συντονιστές των αποφάσεων της προηγούμενης συνέλευσης
 • Ανακοίνωση από τους συντονιστές της διαδικασίας για τη σημερινή συνέλευση
 • Έναρξη των τοποθετήσεων
 • Παράλληλα κάλεσμα σε οποιονδήποτε θέλει να καταθέσει πρόταση(δράση ή πολιτική θέση) προς ψήφιση από τη συνέλευση να την καταθέσει έως τις 9.15 στη γραμματεία (και να παραμένει εκεί μέχρι τις 9.15 για να συνθέσει την πρόταση του με τυχόν παρεμφερή που θα κατατεθεί αν αυτό είναι εφικτό, για να αποφευχθεί το να υπάρξουν αυτές παράλληλα προς ψήφιση) 
 • 9.30: Ανακοίνωση από τους συντονιστές των προτάσεων προς ψήφιση που έχουν τεθεί (έτσι ώστε να είναι ενήμεροι όλοι οι μετέχοντες στη συνέλευση για το τι έπεται να τεθεί προς ψήφιση, αλλά και να εκφράζουν γνώμη επί των ζητημάτων που επιθυμούν)
 • Συνέχιση των τοποθετήσεων μέχρι τις 10.30
 • Διαδικασία απόφασης της συνέλευσης

1ο σκέλος: Δράσεις και πρωτοβουλίες

 • Ψηφοφορία υπέρ ή κατά επί των συγκεκριμένων δράσεων που έχουν προταθεί (πχ προβολή ταινίας, συγκέντρωση για πορεία κτλ): Οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να είναι σαφείς και ολοκληρωμένες (με ώρα, θέμα, μέρος κτλ) και την ευθύνη της υλοποίησης τους θα φέρει αυτός που έκανε την πρόταση με όσους ακόμη δηλώσουν διαθεσιμότητα στη γραμματεία. Ψηφοφορία που δε συγκεντρώνει την πλειοψηφία όσων παρίστανται θεωρείται άκυρη.
 • Ανακοίνωση από τους συντονιστές των προτάσεων που δεν έχουν άμεση υλοποίηση αλλά χρήζουν επεξεργασίας(πρωτοβουλίες, επιτροπές– πχ επιτροπή εργαζομένων και ανέργων) : αυτός που έκανε την πρόταση και όσοι δηλώσουν διαθεσιμότητα στη γραμματεία ορίζουν ένα συγκεκριμένο ραντεβού (το οποίο και κοινοποιείται στο τέλος της συνέλευσης), όπου θα επεξεργαστούν περαιτέρω -πολιτικά και σε επίπεδο δράσεων- την πρόταση και θα την φέρουν προς έγκριση σε επόμενη συνέλευση.

2ο σκέλος: Πολιτικές θέσεις-αποφάσεις της συνέλευσης

 • Ανάγνωση από τους συντονιστές των προτάσεων προς ψήφιση
 • Ψηφοφορία(μόνο υπέρ) των θεμάτων που θεωρεί καθένας σημαντικό να συζητήσει και να αποφασίσει επί αυτών η συνέλευση(καθένας μπορεί να ψηφίζει και παραπάνω από μία φορά). Με βάση το ποια δυο ζητήματα συγκέντρωσαν την μεγαλύτερη στήριξη ορίζεται η θεματολογία συζήτησης και απόφασης.
 • 3λεπτη τοποθέτηση υπέρ και κατά για καθένα από τα δύο θέματα
 • Ψηφοφορία:
  • Υπέρ
  • Κατά
  • Το θέμα χρήζει περισσότερης επεξεργασίας και ορίζεται επιτροπή για αυτό(που θα λειτουργήσει αντίστοιχα με τις επιτροπές για τις πρωτοβουλίες)
  • Εφόσον η ώρα το επιτρέπει, συνέχεια των ομιλιών για όποιον επιθυμεί. Προτεραιότητα δίνεται στους κλήρους αν δεν έχουν εξαντληθεί( σε αυτό το σημείο ζητάμε για τη λειτουργικότητα της διαδικασίας να επιστρέφει το χαρτάκι του όποιος αποχωρεί) και δευτερευόντως σε όποιον δηλωθεί ονομαστικά στη γραμματεία

Το συντονιστικό της συνέλευσης συγκροτήθηκε και αποφάσισε τα παραπάνω το Σάββατο 18/6, σε μια προσπάθεια να διορθώσει τα  κακώς κείμενα των προηγούμενων συνελεύσεων και να προτείνει μια ολοκληρωμένη διαδικασία. Δεν έχει ορισμένη σύνθεση από τη συνέλευση αλλά είναι ανοιχτό και οποιοσδήποτε επιθυμεί να συμβάλλει καλείται και προτρέπεται να το κάνει. Η ώρα και μέρα του συντονιστικού που θα προετοιμάσει την επόμενη λαϊκή συνέλευση είναι μέχρι τώρα σταθερή στις 17:00 το Σάββατο στο χώρο της συνέλευσης (μπροστά απ’ την παιδική χαρά στην κεντρική πλατεία Χαλανδρίου). .