Με πρωτοβουλία κάποιων συμμετεχόντων στη λαϊκή συνέλευση Χαλανδρίου θα επιχειρηθεί αύριο Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου στην κεντρική πλατεία Χαλανδρίου στις 20:30 μια πρώτη διερεύνηση ανασύστασης και επαναλειτουργίας της συνέλευσης.

Στην πρώτη αυτή διευρευνητική συνάντηση – που λογικά και βάσει της αναμενόμενης μικρής προσέλευσης ελλείψει προπαγάνδισης  θα αποτελέσει ελεύθερο βήμα διαλόγου και όχι κανονική συνέλευση –  θα συζητήσουμε αν και πώς μπορούμε να συνεχίσουμε τις λαϊκές συνελεύσεις Χαλανδρίου με όρους παρόμοιους ή και καλύτερους απ’ αυτούς που είχαμε σε ένα βαθμό κατακτήσει προ της θερινής ραστώνης.

Εύλογα θα εστιάσουμε όσοι κοπιάσουμε στο οργανωτικό και με στόχο την επαναλειτουργία της συνέλευσης, ωστόσο το όποιο άλλο θέμα,  όπως πάντα σε αυτές τις ανοιχτές διαδικασίες,  θα τεθεί απ’ τους συμμετέχοντες. Επιπλέον θα τεθεί εκ των πραγμάτων το θέμα το «Δικτύου ανταλλαγής υπηρεσιών» όπως αυτό είχε ψηφιστεί προς διευρεύνηση από Σεπτέμβρη.